tirsdag 22. desember 2015

AB Låsservice, din låsesmed i Oslo




AB Låsservice har erfaring og kompetanse innenfor et bredt spekter av sikkerhetstiltak til private hjem, både i akutte og mindre akutte situasjoner. 

Har du akutt behov for en låsesmed i Oslo? AB Låsservice har med sine mange filialer rundt omkring i byen et bredt utvalg av hjelp hvis uhellet skulle være ute og du står der midt på natten med en defekt lås eller har mistet nøklene dine. Oslo har med sine i overkant av 1,5 millioner innbyggere et bredt spekter av ulike private boliger, offentlige bygninger og bedriftseiendommer, og noe av det som er viktig når man har behov for en låsesmed i Oslo er å finne noen som har både erfaringen og kompetansen som det krever å skulle løse bredden av oppgaver som krever når det kommer til sikringen av private og offentlige bygninger. En låsesmed i Oslo skal leve opp til mange ulike krav og kunne finne gode løsninger på en bredt spekter av ulike problemstillinger som kan komme til å oppstå både hos private, i det offentlige og hos bedrifter. Dette gjør at din låsesmed i Oslo både skal ha en god og bred faglig bakgrunn, samtidig som at vedkommende skal ha erfaring med den slags typer problemstillinger som kan oppstå i sammenheng med dette.

Det kan være mange grunner til at man står og har behov for en låsesmed i Oslo, og det at man har låst seg ute, eller står ovenfor en defekt lås eller har mistet nøklene sine er bare noen få av disse grunnene. Dette kan kanskje betegnes som noen av de lettere oppgavene en låsesmed i Oslo skal kunne rykke ut og løse, når man tenker på at det er så mange store statlige bygninger i byen som har behov for et ekstremt godt sikkerhetssystem som strekker seg langt forbi det vi ser i private hjem, i forbindelse med butikker eller andre steder der sikkerheten fortsatt skal være høy. En låsesmed i Oslo skal derfor kunne hamle opp med både de mindre og de større oppgavene som man møter i hverdagen, og i arbeidet med større prosjekter. Når man tenker på behovet for hjelp er det ofte de mer akutte tilfellene man tenker på, og det er noe av grunnen til at man kan finne en låsesmed i Oslo uansett når på døgnet det skulle være. De vet at det er i de aller mest irriterende situasjonene at man innser at man har mistet nøklene sine, har låst seg ute fordi man bare skulle ut med søpla og døren lukket seg bak deg, at man knekker nøkkelen i låsen eller at låsen er defekt og man ikke kan åpne døren. Derfor kan man finne en god låsesmed i Oslo til alle døgnets tider, og har muligheten til å få hjelp i akutte situasjoner der man virkelig har behov for å komme inn i leiligheten og av en eller annen grunn ikke har tilgang til ekstra nøklene sine eller ikke har ekstra nøkler hos noen. En låsesmed i Oslo vil kunne stille opp på innenfor 30 minutter og i mange tilfeller så raskt som innenfor de første 15 minuttene etter at man har inngått avtalen. Din låsesmed i Oslo forstår alvoret i en akutt situasjon, og kommer ut til adressen din så raskt de kan.

Det kan også være andre grunner til at private trenger hjelp av en låsesmed i Oslo. Det kan være fordi du har mistet nøklene dine og er redd at noen skal finne frem til adressen din, du har slått opp med kjæresten din og vil ikke at vedkommende skal ha tilgang til leiligheten din. Det kan også være fordi du har overtatt en bolig, og vil være sikker på at ingen gamle eiere eller leiere har tilgang til leiligheten, eller at du har hatt mange håndverkere eller andre inn i leiligheten med nøkler fordi de har skullet gjøre arbeid og trengte egne nøkler. I disse situasjonene kan du ha behov for en låsesmed i Oslo som kan hjelpe deg med å gjøre leiligheten din helt sikker igjen, enten ved å skifte lås eller gjennom å omkode den. En god låsesmed i Oslo kan både hjelpe og rådgi deg om de ulike mulighetene sånn at dere sammen kan finne frem til det som passer best til dine behov.  Hvis du finner en god låsesmed i Oslo har de både forståelsen og kompetansen til å hjelpe deg med akkurat den problemstillingen du står ovenfor, og vil kunne bidra med akutt, og eventuelt midlertidig, problemløsning og større prosjekter. En låsesmed i Oslo har for eksempel også god kjennskap til og kunnskap om ulike typer alarmer og overvåkning til private hjem for de som ønsker seg øket sikkerhet og ekstra beskyttelse. En by som Oslo har mange innbrudd, og en låsesmedi Oslo har derfor ekstra god kjennskap til hvordan man best mulig kan forebygge innbrudd nettopp hjemme hos deg, og kan vurdere hvilken løsning som er den beste i forhold til hvilken bygning, dør og ramme du har i leiligheten din. Derfor kan du føle deg helt trygg når du overlater sikkerheten i hjemmet ditt til en låsesmed i Oslo, fordi deres kompetanse, erfaring og evne til å kunne rådgi helt spesielt i ditt tilfelle etter dine behov gir deg den aller beste muligheten for et optimalt nivå av sikkerhet i hjemmet ditt. Sikkerheten er viktig for at vi skal kunne slappe av både når vi er hjemme, når vi sover, og når vi er på ferie. Derfor er det viktig at vi velger en løsning som vi er komfortabel med.

mandag 30. november 2015

Baderomsbelysning: visuelt uttrykk og funksjonalitet




Belysningen på badet skal ikke bare være funksjonell, men også passe inn i stilen vår og gi oss rom til variert belysning etter ulike behov og stemninger.

Interiør og belysning har gjennom årtiene endret seg i takt med trendene i tiden. Fra å være funksjonell belysning, har baderomsbelysning i våre moderne hjem fått en rikere og mer variert rolle. Belysningen har blitt en del av det visuelle uttrykket i hjemmene våre som igjen kan sies å reflektere oss og vår stil, og handler ikke bare om lampenes selvstendige visuelle uttrykk, men om det lyset den bidrar med.

tirsdag 16. juni 2015

Hvordan velge utelampe til din vegg



Valget av utelampe vil påvirke inntrykket av ditt hjems inngangsparti

Når du skal velge din utelampe til din vegg, er det noen få ting du skal overveie. Å velge en utelampe er på ingen måten en komplisert sak, men det finnes utrolig mange forskjellige lamper å velge mellom og virkningen av lyset fra de forskjellige typene kan forandre måten hjemmet ditt fremstår på.

fredag 30. januar 2015

Spots og lamper på arbeidsplassen

Blant alle lamper som finnes, har jeg funnet min favoritt når det kommer til belysning av arbeidsplasser, nemlig spots. Grunnen er rett og slett at de er så anvendelige. I forhold til andre lamper er dessuten spots meget små og diskre, hvilket er en viktig egenskap ved belysning av steder hvor andre elementer enn lamper helst burde tiltrekke seg oppmerksomheten.

Det finnes også andre lamper som er minst like små og diskre som spots, som for eksempel downlights. Det som likevel gjør at jeg foretrekker spots, er at de kan beveges mer. Spots kan pekes i hvilket som helst retning og, i og med at de står lengre ut fra veggen enn downlights, har de en større grad av bevegelighet og muligheter. Samtidig er de fortsatt veldig små og diskre sett i forhold til de fleste andre lamper.

Takket være alle mulighetene og egenskapene ved spots, krever det dog litt planlegging når de skal settes opp i et rom. Da spots som regel kommer i samlede rekker eller i alle fall skal settes sammen i grupper, kreves det mange lamper. Det gjør naturligvis at det krever litt mer planlegging enn om man bare skal henge opp en eller to store lamper i taket som lyser opp hele rommet fra ett sted. Tas planleggingen på alvor, er arbeidet er likevel verdt det når det endelige resultatet står klart. Mange små lyskilder, som i dette tilfelle består av spots, gir et helt annerledes lys til rommet en få, store lamper. Det gir uansett mer liv til rommet, samt at det gir deg en hel masse muligheter til å forandre og justere lyset tilpasset det bruksområdet du trenger lys til.

Når du går i gang med planleggingen, er det noen få ting du skal være klar over. Som med alle andre lamper, er det også tabber som man kan komme til å gjøre ved installeringen av spots. En ting man skal passe på, er hvordan man plasserer spots i forhold til rommets forskjellige avdelinger og bruksområder. Vil man for eksempel lyse opp en sofa, må man passe på at de som oppholder seg i denne ikke vil bli blendet av lyset. Dette kan lett unngås ved at man plasserer lamper i en tilsvarende lav høyde, for eksempel på veggen ved siden av sofaen. I en butikk må man likeledes være oppmerksom på hvordan lyset treffer inngangspartiet, slik at kundene ikke risikerer å bli blendet av sterke spots når de kommer inn i butikken. Et annen ting man bør være oppmerksom på, er hvordan lamper og spots blir plassert i forhold til for eksempel tv- og dataskjermer. Med spots for nærme en skjerm, vil de kunne skape gjenskinn. En tredje ting, som heller et et tips for å få rommet til å virke større og lysere, er å passe på at noen spots blir plassert forholdsvis nærme veggene slik at disse også blir opplyst. Ved å lyse opp vertikale flater, vil rommet få et lysere og mer livlig preg.

Når lamper og spots så er ferdig installert, er det bare å begynne å leke seg. Har man installert spots i en butikk, er det for eksempel naturlig å starte med å finne ut hvilke produkter som man helst vil fremheve. På et kontor kan spots selvfølgelig også brukes til å fremheve visse elementer eller gjenstander. Her vil de nok likevel først og fremst være redskap for å skape riktig mengde lys på de riktige stedene slik at arbeidskonsentrasjonen kan stimuleres. Men også her vil fordelen ved å ha mange små lamper fremfor få store, gjøre at man ikke vil bli trett i et altfor jevnt lys. Ved å vende på et par enkelte spots en gang innimellom vil man dessuten kunne gi nytt lys til rommet og dermed kanskje også gi nytt liv til rommets funksjon. Skifter dessuten rommets funksjon innimellom, har man mulighet til å tilpasser lyset ved å vende og vri på lamper og spots. Skifter for eksempel rommet fra å være kontor på dagen til å ønske velkommen til et avslappet møte om kvelden, kan rekkene av spots dermed vendes vekk fra dataskjermer og over til møtebordet, samtidig som lyset dempes ved at noen flere spots for eksempel vendes mot veggen.