mandag 12. desember 2016

Finn en låsesmed døgnserviceEn låsesmed med døgnservice er en god ting å ha når det oppstår akutte problemer med låser eller sikkerhet. Du vet aldri når problemene oppstår, og derfor er det nødvendig å ha en låsesmed med døgnservice som kan komme presis når du trenger det. Det kan være når du har stengt deg ute, eller når det er feilmelding på alarmsystemet. Da kan du ikke vente til neste dag med å få problemet løst, men du trenger hjelp innen kort tid. Fra en profesjonell som forstår seg på din situasjon, og som klarer å finne en løsning som er skreddersydd til deg og dine behov.

Hvordan fungerer døgnservice?
Hvis din låsesmed tilbyr døgnservice i ditt område, så betyr det at de alltid har biler tilgjengelige i nærheten av deg. Biler med profesjonelle låsesmeder og alt det nødvendige utstyret som kreves for å hjelpe deg. En låsesmed med døgnservice tilbyr at du alltid kan ringe å få tak i en vakt. Her gir du informasjon om problemet, og forteller selvfølgelig hvor du befinner deg. Ofte kan vakten ha behov for flere detaljer som skal gis videre til låsesmeden nær deg, så det er viktig at du er i nærheten av låsen, alarmen eller det som ellers gir problemer. Slik kan du detaljert beskrive låsens utforming eller lignende.
Når vakten har fått de nødvendige informasjoner fra deg, å sikrer han seg at de kommer videre til en erfaren og kompetent låsesmed med døgnservice i nærheten av deg. Slik kan låsesmeden møte opp innen kort tid, gjerne innen en time, på din adresse. Her kan han tilby skreddersydd assistanse basert på de opplysninger han har fått fra deg via vakten. Slik er det en veldig effektiv og fleksibel løsning for både deg og låsesmeden. En låsesmed med døgnservice kan selvfølgelig møte opp hos både private, bedrifter og institusjoner, og det gjelder 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

Når kan du ha behov for døgnservice?
Det kan oppstå flere situasjoner som gjør at du har behov for en låsesmed med døgnservice. Et klassisk eksempel er når du har stengt deg ute av leiligheten eller huset. Her er det nødvendig for deg og få tilgang til din bolig innen kort tid, og det kan din låsesmed hjelpe deg med raskt og enkelt. Det kan også skje at du har hatt innbrudd og trenger en låsesmed med døgnservice til å sette i ny lås, dør eller lignende. For bedrifter kan det være et stort problem hvis det plutselig kommer feilmelding på alarmsystemet som skal sikre eiendommen. Det er viktig å få utført service og fikset eventuelle problemer slik at alt virker optimalt igjen.
Slik finnes det altså en rekke forskjellige situasjoner som krever akutt hjelp fra en profesjonell låsesmed, og derfor er det vigtig å ha en låsesmed med døgnservicei ditt lokalområde. AB Låsservice tilbyr døgnservice i Asker, Oslo og Bærum, og i disse områder kan du få hjelp innen kort tid. Profesjonell hjelp fra erfarne låsesmeder som kan gi deg skreddersydd service og assistanse basert på dine ønsker og behov. En erfaren låsesmed med døgnservice har forståelse for at noen situasjoner kan være veldig ubehagelige, og derfor gir de alltid en profesjonell service til alle kunder og håndterer situasjonen ordentlig.

Hva kan din låsesmed ellers hjelpe deg med
En låsesmed er spesialist innen låser og sikkerhet. Derfor kan de selvfølgelig også hjelpe deg med en rekke andre oppgaver som ikke nødvendigvis er akutte. Det gjelder blant annet montering av nye låser på ytterdører eller innvendige dører, montering av ekstralåser samt service på disse. De kan også tilby å installere alarmsystemer og/eller videoovervåking i både små og store private hjem, bedrifter, offentlige institusjoner osv. Og skulle det oppstå problemer med disse, så kan din låsesmed til enhver tid utføre service på alle typer låser og alarmsystemer. I tillegg tilbyr låsesmeden montering av nye dører og vinduer hvis de gamle utgjør en sikkerhetsbrist i eiendommen og trenger å bli skiftet ut.
Din låsesmed kan også tilby veiledning og rådgivning om din sikkerhet basert på dine personlige ønsker, behov og forventninger. Du kan blant annet kontakte en lokal låsesmed for å få utført en komplett sikkerhetssjekk av eiendommen. Det anbefales spesielt til bedrifter eller institusjoner som har opplevd problemer med innbrudd eller lignende. Ved en sikkerhetssjekk gjennomgår dere i fellesskap eiendommens sikkerhet, og ser på om det finnes eventuelle brister. Slik kan dere finne frem til hvordan dere mest effektivt kan øke sikkerheten i din bolig. Ofte kan du med relativt billige og enkle tiltak øke sikkerheten betydelig i din eiendom.

Undersøk dine muligheter for å finne en lokal låsemed med døgnservice i ditt område. Slik kan du alltid få profesjonell og skreddersydd hjelp når du har behov for det, og du kan være sikker på å ha en bolig der sikkerheten er i topp. Kontakt en låsesmed med døgnservice i dag, og ta en uforpliktende snakk om hvordan dere kan øke sikkerheten i din bolig.

torsdag 8. september 2016

Trenger du en låsesmed i Oslo?Det kan være mange grunner til at man trenger en låsesmed i Oslo, og her en liten kategorisk oversikt over de vanligste grunnene.

Det kan i utgangspunktet være virkelig mange grunner til at man har behov for å få tak i en låsesmed i Oslo, og disse grunnene kan grovt sett deles inn i noen forskjellige undergrupper. For det første kan vi dele grunnene til at man trenger en låsesmed i Oslo inn i om det er akutte eller ikke-akutte behov man har. Det er veldig forskjellige grunner til at man akutt trenger en låsesmed i Oslo, enn når man trenger en låsesmed i Oslo til å se på noe mer generelt, eller til å snakke om en generell utbygging, vedlikehold, eller utskiftning av sikkerhetssystemer, og lignende.

De akutte grunnene til at man trenger å kontakte en låsesmed i Oslo kan for eksempel være at man har opplevd innbrudd, og akutt trenger å gjenopprette sikkerheten i leiligheten eller huset ved å omkode eller skifte låsen. Dette kan også være tilfellet hvis man har problemer med en ekskjæreste eller tidligere leieboere som fortsatt har nøkler til boligen. Her kan det oppstå et akutt behov for å skifte eller omkode låsen sånn at det igjen skal føles sikkert å legge seg om kvelden, eller være borte i løpet av dagen. Det kan også være fordi man har låst seg ute, mistet nøklene sine, vært utsatt for tyveri, eller på andre måter vært utsatt for en situasjon som gjør at man plutselig står uten mulighet til å komme seg inn i hjemmet sitt. I disse tilfellene vil man ha behov for en låsesmed i Oslo som akutt kan rykke ut hele døgnet, noe AB Låsservice for eksempel kan. De bestreber seg på å være hos deg innenfor en halv time, og innenfor en time om natten.

Men det kan også være andre, mindre akutte, grunner til at man kontakter en låsesmed i Oslo. hvis man akkurat har flyttet dit, og kanskje ønsker seg ekstra sikkerhet, kan man kontakte en låsesmed i Oslo, i sitt lokalområde, og få veiledning i forhold til hvilken type oppgradering av sikkerhets nivået som passer i forhold til hvordan man har det, og hva som vil komplimentere det allerede eksisterende nivået av sikkerhet, for å optimere det samlede resultatet mest mulig. En låsesmed i Oslo vil for eksempel noen ganger foreslå en installasjon av en enkel ekstralås i noen tilfeller, og et bredere, mer teknisk system av sikkerhet i andre tilfeller. Din lokale låsesmed i Oslo hos AB Låsservice vil kunne veilede i forhold til hver enkelt situasjon, og hvert enkelt personlige behov for sikkerhet. Det er alltid en god løsning!
Dette gjelder også for bedrifter og virksomheter, som kan ha behov for å kontakte en låsesmed i Oslo. De fleste bedrifter har nok en serviceavtaler hos noen, og har en låsesmed i Oslo, helt lokalt, som kjenner til deres helt spesifikke situasjon og behov. Dette er gunstig både for bedriften, og låsesmeden, fordi man fra start kjenner til systemet, behovet og potensialet, og derfor lettere kan både hjelpe, og utbedre en potensiell negativ utvikling.

Uansett hva som kan være grunnen til at man trenger å kontakte en låsesmed i Oslo sitter AB Låsservice klare til både store og små oppgaver, fra både bedrifter og privatpersoner, om dagen eller om natten, og alle ukens dager. Sikkerhet og trygghet er noe som ikke forholder seg til kontortiden vi har skapet i samfunnet, og derfor kan man alltid få hjelp, uansett når det er, eller hvem man er. Dette er en utrolig stor del av tryggheten i seg selv: at man vet at man alltid kan få tak i hjelp, uansett når det er, og det er utrolig verdifullt!

tirsdag 19. juli 2016

Effektiv OmdømmebyggingForbrukerne i dag bruker nettet mer og mer for å finne ut av hva de vil ha, og omdømmebygging er et effektivt verktøy i kampen om kundene.

Forbrukere og potensielle kunder bruker i dag nettet og sosiale medier mer og mer i utvelgelsen av produkter og tjenester før de velger å kjøpe noe. Derfor er det i dag, mer enn noen gang før, virkelig viktig å unngå dårlig omdømme på nettet. Dårlig omdømme på nettet kan felle en virksomhet, fordi flere og flere velger å ikke handle hos virksomheter som har dårlig omdømme på nettet. Et effektivt verktøy hvis dette har skjedd med en bedrift er omdømmebygging. Hvis man velger å bruke omdømmebygging hos ATAK vil man både kunne begrense de skadene som har skjedd, og man vil kunne inngå i en avtale om forebyggende omdømmebygging. Med det store fokuset på online reviews, og den vekten vi tillegger dem, er det viktig å være proaktiv i forhold til omdømmet som ens virksomhet vil ha, og omdømmebygging går inn og arbeider med nettopp det. Hvis man som virksomhet har hatt ubehagelige opplevelser med noen som bevisst prøver å påvirke deres omdømme i negativ retning vil nettopp omdømmebygging være en aktiv måte å ta kontrollen tilbake på og vise at man ikke aksepterer den energien som blir brukt på å ødelegge det harde arbeidet man har lagt ned.

Omdømmebygging når skaden allerede har skjedd er en viktig vei ut av en eventuell krise, og vil kunne skjule den negative omtalen når folk søker på ting i google. De negative omtalene om virksomheten vil ikke komme frem like raskt, men den positive omtalen vil få plass øverst. Det er sjelden noen i dag som scroller seg særlig langt ned i søkeresultatene i google, og nettopp derfor er omdømmebygging også særlig effektivt. Omdømmebygging vil vri fokuset bort fra den negative omtalen, og restaurere det positive bildet av virksomheten. Man kan på denne måten ta litt av kontrollen over hvordan virksomheten blir portrettert på nettet. Det blir viktigere og viktigere å holde øye med hvordan man gjør det på nettet, for det er dit forbrukerne og kundene researcher hvor de vil legge pengene sine.

Omdømmebygging er også relevant for virksomheter som ikke har negativ omtale enda, og kan fungere som en forsikring mot påvirkning fra potensiell fremtidig negativ omtale, og er en god investering for alle typer virksomheter. Man under alle omstendigheter ikke kunne unngå dårlig omtale hundre prosent, uansett hvor bra man gjør det, eller hvor bra produktet man selger er, noen vil alltid være misfornøyde med et eller annet. Nettopp på grunn av dette vil forebyggende omdømmebygging være et verdifullt redskap i kampen mot den påvirkningen som dårlig omdømme kan ha på ens virksomhet.

Man kan selvfølgelig aldri unngå dårlig omdømme hundre prosent, men med forebyggende omdømmebygging vil man kunne begrense den synligheten dette vil ha, og dermed hvilken innvirkning det vil ha på virksomheten. Mange bruker sosiale medier, fora og anmeldersider til seriøse henvendelser, men det er også mange useriøse aktører som utnytter muligheten til å ødelegge for en virksomhet. Dette vil både forebyggende omdømmebygging, og omdømmebygging når skaden allerede har skjedd, kunne være et effektivt verktøy mot. For virksomheter som har begynt å miste kunder på grunn av dårlig omtale vil akutt hjelp gjennom omdømmebygging være et stort skritt i den riktige retningen.
Uansett om man har dårlig omtale eller ikke vil omdømmebygging være en veldig god forsikring for fremtiden, og noe man seriøst burde overveie. Omdømmebygging tillater virksomheten å ta noen av kontrollen tilbake, og fungerer som et verktøy i kampen mot useriøse og ubehagelige hendelser på nettet. Vi stoler alt for mye på det vi leser på nettet i dag, og derfor er det helt essensielt at man som virksomhet tar styringen.


mandag 29. februar 2016

Lamper og vegglamper: personlig stilMåten vi bruker belysning i hjemmene våre varierer mye, og hva sier egentlig vårt valg av lamper, og vegglamper, om oss som individer?

Belysning er forskjellige ting for forskjellige mennesker. En ting som alltid har fascinert meg er hva som tiltrekker ulike mennesker til ulike ting. Når man skal inn i noen hjem for aller første gang, er noe av det jeg gleder meg aller mest til, å se hvilke ting de har valgt ut. Hva det er som har tiltrukket dem, og om de valgene de har tatt, har blitt basert på praktiske hensyn eller om det er ting som de faktisk føler et slags tilhørighets forhold til. For mange er lamper og belysning bare noe praktisk. De trenger lamper, vegglamper, taklamper, bordlamper, leselamper, hva det nå enn er, til belysning, men skjenker ikke design og design en tanke. For andre er valget av vamper og vegglamper noe helt fundamentalt i måten de har tenkt designet i hjemmet sitt. Interiør handler om lamper også. Og valget mellom vegglamper og taklamper, bordlamper og gulvlamper, har noe å si for hvilket inntrykk interiøret gir fra seg. Valget av lamper burde ikke være tilfeldig, men for mange er nettopp valget av lamper helt tilfeldig. Å velge vegglamper over taklamper er ofte et bevisst valg. Taklamper eksisterer i nesten alle rom, midt i taket, ingen slinger i valsen. Mens valget av vegglamper, helt spesifikt, legger opp til en videre tanke rundt belysningen, eller designet. Hvorfor velger man det man velger, og hvor mye vil man at belysningen og interiøret skal legge opp til at de som kommer på besøk, eller oppholde seg i leiligheten skal vite om at man har en passiv eller aktiv holdning til det. For mange er det viktig å late som at de egentlig ikke bryr seg så mye, selv om det er helt tydelig at de har tenke igjennom absolutt alt i hjemmet sitt, inkludert belysning og lamper. For andre er det at man kan se at det er lagt arbeid i interiøret, og valget av lamper, noe de gjerne vil stå bak, mens andre hverken bryr seg om hvordan det ser ut, og hvilke lamper man har valgt, eller om folk som kommer på besøk bryr seg om man har det eller ikke.
Det er mange måter å forstå et hjem, og for de som ikke ser hjemmet som annet enn et sted å sove, eller kanskje slappe av noen ganger, er det kanskje ikke så viktig å ha en innredning, og lamper som gir den belysningen man liker, mens for andre er det helt avgjørende at hjemmet er et sted man lengter etter, og har lyst til å tilbringe tid. På den måten kan man si at lamper og belysning kan spille en rolle i interiøret, alt ettersom hvem man er, hvordan man vil ha det hjemme, hva man ønsker å oppnå med valget av lamper, og hvilken rolle man både synes hjemmet, men også interiøret i særdeleshet har. Valget av lamper og belysning har mye å si for hvordan man oppfatter et rom, og hvordan man velger å forme hjemmet sitt ved bruk av lamper er helt avgjørende for hvordan man vil trives der. For mange er valget av vegglamper et helt bevisst valg, fordi vegglamper distribuerer lyset på en veldig fin, funksjonell måte.Vegglamper gir ikke de samme harde skyggene som taklamper gjør, og de distribuerer lyset på en helt annen måte enn mange andre typer lamper gjør. Vegglamper plasseres ofte på en måte i rommet som gir dem det perfekte utsnittet til god belysning, og den radiusen de kan opplyse avhenger av hvilken lampe man velger. Vegglamper fåes både med matt og blank skjerm, som enten er åpen eller lukket i ulike nivåer. Dette, i kombinasjon med hvilken pære man velger å bruke, gjør at man ved bruk av vegglamper kan få en variert uttrykk i belysningen gjennom rommet. Det kan man selvsagt med andre lamper også, men vegglamper er unike i sin plassering, særlig med tanke på høyden i rommet vegglamper plasseres. Vegglamper, og i det hele tatt lamper genrelt, kan si mye om stilen til den som bor der. Lamper, og vegglamper, kommer i ekstremt mange forskjellige stiler og utforminger, så det er noe å finne for alle, noe som gjør at det er mulig å uttrykke stilen sin gjennom den typen lamper man velger. Det å ikke bry seg om hvilke lamper man har, sier jo i seg selv også noe om personen det er snakk om, så ikke bare valgene man tar, men også de fravalgene og holdningen til det helt overordnet sier noe om hvem vi er.
Mange unge forbinder kanskje vegglamper med fortiden. De husker vegglamper fra våre besteforeldre og oldeforeldre, med frynser og blonder, falske perler og glassprismer. Men dette er så langt fra sannheten om belysning, og vegglamper, i dagens design fikserte samfunn, der det visuelle og estetiske uttrykket nesten inngår i alt. Utvalget i lamper har utviklet seg helt enormt, og man kan få vegglamper man ikke engang kunne forestille seg eksisterte, og er langt, langt fra de vi tenker på når vi først hører ordet taklamper. Hva vi velger, og hva vi velger fra, hva vi identifiserer oss med, og hva vi ikke identifiserer oss med, er en enormt spennende prosess å følge med i når det kommer til innredning, interiør og belysning. Det sier noe som hvem vi er som mennesker og individer, hvor vi har lyst til å passe inn og hvem vi i hvertfall ikke vil assosieres med hvis vi kan velge. Det vi mennesker er drevet av, er jo blant annet det fellesskapet som omgir oss, og å finne den plassen vi ønsker i nettopp dette fellesskapet, og de små fellesskapene som dette store består av, handler om å uttrykke hvem vi er, sånn at vi kan finne likesinnede, og våre likesinnede kan finne oss. Dette kan  vi gjøre på mange måter, og hvordan vi innreder hjemmene våre er en av disse. Det føles kanskje banalt å snakke om taklamper, eller lamper generelt i denne sammenhengen, men det er det ikke nødvendigvis. Det handler bare om å vise hvem vi i sannhet er.

tirsdag 19. januar 2016

Utelamper i kampen mot innbruddNår det handler om å forebygge mot innbrudd er utelamper med bevegelsessensor et godt verktøy. Det gir både belysning for deg selv og økt sikkerhet.

Når man skal finne de perfekte utelamper, er det egentlig ikke annet enn din egen fantasi som setter stopper for deg. Utvalget av utelamper er så stort at man, uansett hvilken stil og estetisk overbevisning man har, kan finne noe man liker og som passer til akkurat nettopp det man trenger dem til. Utelamper finnes som taklamper, vegglamper som de aller mest vanlige variantene, men også som mer dekorativ belysning som for eksempel passer godt om sommeren når man sitter ute og spiser middag eller har fester i hagen på varme sommerkvelder. Utelamper kan ha mange forskjellige funksjoner, men i hovedsak er det to funksjoner som gjør seg aller mest gjeldende. Dette er praktisk belysning og det er belysning for sikkerhet. Utelamper skal både lyse opp utenfor, og kunne avsløre mystisk aktivitet på eiendommen. Det er derfor mange velger å ha utelamper på baksiden av huset ved verandadøren og i hagen. Ikke fordi de bruker disse inngangene, eller kanskje spesielt ikke hagen, like mye som hovedinngangen, men nettopp på grunn av at de ikke bruker denne siden av huset like mye. Derfor vil det ofte være lettere for tyver å bryte seg inn fra denne siden av huset etter mørkets frembrudd, og derfor kan det være en ekstra god idé å sette opp utelamper sånn at de ikke lenger kan skjule seg i mørket.
Man kan velge flere ulike modeller innenfor utelamper som vil være gode til dette formålet. Hvis man ikke vil ha baksiden av huset opplyst fordi man foretrekker at det er mørkt utenfor, og ikke opplyst av kunstig lys, kan man prioritere å ikke ha lamper som lyser hele tiden. I stedenfor å ha utelamper som tennes når det blir mørkt, kan man velge utelamper som har bevegelsessensor som gir flombelysning når den blir trigget. Om noe blir det enda tydeligere avslørt når det er bevegelse i mørket, og dermed lettere å oppdage mystisk aktivitet, noe som vil gjøre det enda vanskeligere for innbruddstyver å komme inn på eiendommen usett. Når det er snakk om forebyggelse av innbrudd er utelamper faktisk er virkelig godt verktøy, fordi mange tyver får en ubehagelig overraskelse når de går fra å bevege seg mot huset i mørket, til å plutselig bli overrasket og stå fullstendig eksponert i flombelysning. Det vil for mange innbruddstyver være nok til å trekke seg, fordi de allerede føler seg eksponert, og dermed i faresonen for å bli oppdaget. Denne typen utelamper er også ekstra strømbesparende fordi de bare kommer på ved bevegelse. Når man velger utelamper med bevegelsessensor er det viktig å tenke over valget av pære. En led-pære vil for mange være det beste valget, for de er mye mer energibesparende enn en vanlig glødepære, samtidig som den er mer effektiv enn en sparepære, som ikke vil fungerer særlig godt mot innbruddstyver fordi den bruker tid på å komme opp på maks styrke. En led-pære er det beste hentet fra begge to, og et god alternativ til dine utelamper.