fredag 30. januar 2015

Spots og lamper på arbeidsplassen

Blant alle lamper som finnes, har jeg funnet min favoritt når det kommer til belysning av arbeidsplasser, nemlig spots. Grunnen er rett og slett at de er så anvendelige. I forhold til andre lamper er dessuten spots meget små og diskre, hvilket er en viktig egenskap ved belysning av steder hvor andre elementer enn lamper helst burde tiltrekke seg oppmerksomheten.

Det finnes også andre lamper som er minst like små og diskre som spots, som for eksempel downlights. Det som likevel gjør at jeg foretrekker spots, er at de kan beveges mer. Spots kan pekes i hvilket som helst retning og, i og med at de står lengre ut fra veggen enn downlights, har de en større grad av bevegelighet og muligheter. Samtidig er de fortsatt veldig små og diskre sett i forhold til de fleste andre lamper.

Takket være alle mulighetene og egenskapene ved spots, krever det dog litt planlegging når de skal settes opp i et rom. Da spots som regel kommer i samlede rekker eller i alle fall skal settes sammen i grupper, kreves det mange lamper. Det gjør naturligvis at det krever litt mer planlegging enn om man bare skal henge opp en eller to store lamper i taket som lyser opp hele rommet fra ett sted. Tas planleggingen på alvor, er arbeidet er likevel verdt det når det endelige resultatet står klart. Mange små lyskilder, som i dette tilfelle består av spots, gir et helt annerledes lys til rommet en få, store lamper. Det gir uansett mer liv til rommet, samt at det gir deg en hel masse muligheter til å forandre og justere lyset tilpasset det bruksområdet du trenger lys til.

Når du går i gang med planleggingen, er det noen få ting du skal være klar over. Som med alle andre lamper, er det også tabber som man kan komme til å gjøre ved installeringen av spots. En ting man skal passe på, er hvordan man plasserer spots i forhold til rommets forskjellige avdelinger og bruksområder. Vil man for eksempel lyse opp en sofa, må man passe på at de som oppholder seg i denne ikke vil bli blendet av lyset. Dette kan lett unngås ved at man plasserer lamper i en tilsvarende lav høyde, for eksempel på veggen ved siden av sofaen. I en butikk må man likeledes være oppmerksom på hvordan lyset treffer inngangspartiet, slik at kundene ikke risikerer å bli blendet av sterke spots når de kommer inn i butikken. Et annen ting man bør være oppmerksom på, er hvordan lamper og spots blir plassert i forhold til for eksempel tv- og dataskjermer. Med spots for nærme en skjerm, vil de kunne skape gjenskinn. En tredje ting, som heller et et tips for å få rommet til å virke større og lysere, er å passe på at noen spots blir plassert forholdsvis nærme veggene slik at disse også blir opplyst. Ved å lyse opp vertikale flater, vil rommet få et lysere og mer livlig preg.

Når lamper og spots så er ferdig installert, er det bare å begynne å leke seg. Har man installert spots i en butikk, er det for eksempel naturlig å starte med å finne ut hvilke produkter som man helst vil fremheve. På et kontor kan spots selvfølgelig også brukes til å fremheve visse elementer eller gjenstander. Her vil de nok likevel først og fremst være redskap for å skape riktig mengde lys på de riktige stedene slik at arbeidskonsentrasjonen kan stimuleres. Men også her vil fordelen ved å ha mange små lamper fremfor få store, gjøre at man ikke vil bli trett i et altfor jevnt lys. Ved å vende på et par enkelte spots en gang innimellom vil man dessuten kunne gi nytt lys til rommet og dermed kanskje også gi nytt liv til rommets funksjon. Skifter dessuten rommets funksjon innimellom, har man mulighet til å tilpasser lyset ved å vende og vri på lamper og spots. Skifter for eksempel rommet fra å være kontor på dagen til å ønske velkommen til et avslappet møte om kvelden, kan rekkene av spots dermed vendes vekk fra dataskjermer og over til møtebordet, samtidig som lyset dempes ved at noen flere spots for eksempel vendes mot veggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar