tirsdag 19. juli 2016

Effektiv OmdømmebyggingForbrukerne i dag bruker nettet mer og mer for å finne ut av hva de vil ha, og omdømmebygging er et effektivt verktøy i kampen om kundene.

Forbrukere og potensielle kunder bruker i dag nettet og sosiale medier mer og mer i utvelgelsen av produkter og tjenester før de velger å kjøpe noe. Derfor er det i dag, mer enn noen gang før, virkelig viktig å unngå dårlig omdømme på nettet. Dårlig omdømme på nettet kan felle en virksomhet, fordi flere og flere velger å ikke handle hos virksomheter som har dårlig omdømme på nettet. Et effektivt verktøy hvis dette har skjedd med en bedrift er omdømmebygging. Hvis man velger å bruke omdømmebygging hos ATAK vil man både kunne begrense de skadene som har skjedd, og man vil kunne inngå i en avtale om forebyggende omdømmebygging. Med det store fokuset på online reviews, og den vekten vi tillegger dem, er det viktig å være proaktiv i forhold til omdømmet som ens virksomhet vil ha, og omdømmebygging går inn og arbeider med nettopp det. Hvis man som virksomhet har hatt ubehagelige opplevelser med noen som bevisst prøver å påvirke deres omdømme i negativ retning vil nettopp omdømmebygging være en aktiv måte å ta kontrollen tilbake på og vise at man ikke aksepterer den energien som blir brukt på å ødelegge det harde arbeidet man har lagt ned.

Omdømmebygging når skaden allerede har skjedd er en viktig vei ut av en eventuell krise, og vil kunne skjule den negative omtalen når folk søker på ting i google. De negative omtalene om virksomheten vil ikke komme frem like raskt, men den positive omtalen vil få plass øverst. Det er sjelden noen i dag som scroller seg særlig langt ned i søkeresultatene i google, og nettopp derfor er omdømmebygging også særlig effektivt. Omdømmebygging vil vri fokuset bort fra den negative omtalen, og restaurere det positive bildet av virksomheten. Man kan på denne måten ta litt av kontrollen over hvordan virksomheten blir portrettert på nettet. Det blir viktigere og viktigere å holde øye med hvordan man gjør det på nettet, for det er dit forbrukerne og kundene researcher hvor de vil legge pengene sine.

Omdømmebygging er også relevant for virksomheter som ikke har negativ omtale enda, og kan fungere som en forsikring mot påvirkning fra potensiell fremtidig negativ omtale, og er en god investering for alle typer virksomheter. Man under alle omstendigheter ikke kunne unngå dårlig omtale hundre prosent, uansett hvor bra man gjør det, eller hvor bra produktet man selger er, noen vil alltid være misfornøyde med et eller annet. Nettopp på grunn av dette vil forebyggende omdømmebygging være et verdifullt redskap i kampen mot den påvirkningen som dårlig omdømme kan ha på ens virksomhet.

Man kan selvfølgelig aldri unngå dårlig omdømme hundre prosent, men med forebyggende omdømmebygging vil man kunne begrense den synligheten dette vil ha, og dermed hvilken innvirkning det vil ha på virksomheten. Mange bruker sosiale medier, fora og anmeldersider til seriøse henvendelser, men det er også mange useriøse aktører som utnytter muligheten til å ødelegge for en virksomhet. Dette vil både forebyggende omdømmebygging, og omdømmebygging når skaden allerede har skjedd, kunne være et effektivt verktøy mot. For virksomheter som har begynt å miste kunder på grunn av dårlig omtale vil akutt hjelp gjennom omdømmebygging være et stort skritt i den riktige retningen.
Uansett om man har dårlig omtale eller ikke vil omdømmebygging være en veldig god forsikring for fremtiden, og noe man seriøst burde overveie. Omdømmebygging tillater virksomheten å ta noen av kontrollen tilbake, og fungerer som et verktøy i kampen mot useriøse og ubehagelige hendelser på nettet. Vi stoler alt for mye på det vi leser på nettet i dag, og derfor er det helt essensielt at man som virksomhet tar styringen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar